Megújuló energia ágazat tanterve

Tantárgy

Félévek (ea/gy/kr/köv)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK
Műszaki hőtan

16/8/6/v

Elektrotechnika

10/6/4/v

Energetikai anyagismeret

8/4/3/f

Energetikai méréstechnika

4/8/3/f

GAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK
Energetikai gazdaságtan

8/4/3/v

Pénzügyi ismeretek

8/4/3/f

Energia és környezet

14/2/4/v

Energetika jogi szabályozása

16/0/4/v

Energetikai projektmenedzsment

12/4/4/v

SZAKMAI TÖRZSANYAG
Energetika

12/4/4/f

12/4/4/v

Áramlástechnikai gépek

14/6/5/v

Kalorikus gépek I.

12/4/4/v

Erőművek

20/12/8/v

Épületenergetika

16/8/6/f

Távhőellátás

10/6/4/v

Villamosenergia-rendszerek

10/6/4/v

Energetikai szabályozástechnika

14/6/5/v

SZAKIRÁNYÚ TÁRGYAK, Megújuló energiaforrások szakirány
Bioenergia

16/8/6/v

Geotermikus energia

14/6/5/f

Napenergia

14/6/5/v

Vízerőművek

12/4/4/v

Szélerőművek

12/4/4/f

Esettanulmány

0/16/4/f

0/16/4/f

Szakdolgozat

0/40/10/a

Kredit félévente

32

31

29

28

Órák száma

88+40

82+42

74+42

40+72

Vizsgák

5

4

4

3

Félévközi jegy

3

2

3

1