Távhőellátás ágazat tanterve

Távhőellátás ismeretkör tanterveFélévek (ea/gy/kr/köv)

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALAPISMERETEK

Műszaki hőtan

16/8/6/v
Elektrotechnika

10/6/4/v
Energetikai anyagismeret

8/4/3/f
Energetikai méréstechnika


4/8/3/fGAZDASÁGI ÉS HUMÁN ISMERETEK

Energetikai gazdaságtan

8/4/3/v
Pénzügyi ismeretek

8/4/3/f
Energia és környezet


14/2/4/vEnergetika jogi szabályozása16/0/4/v


Energetikai projektmenedzsment12/4/4/v


SZAKMAI TÖRZSANYAG

Energetika I.-II.

12/4/4/f

12/4/4/vÁramlástechnikai gépek

14/6/5/v
Kalorikus gépek I.

12/4/4/v
Erőművek


20/12/8/vÉpületenergetika


16/8/6/fTávhőellátás10/6/4/v


Villamosenergia-rendszerek10/6/4/v


Energetikai szabályozástechnika
14/6/5/v

Távhőellátás VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖR TÁRGYAI:

Fűtőművi tüzelőberendezések


16/8/6/vFogyasztói hőközpontok10/10/5/f


Megújuló energiaforrások a távhőellátásban
16/4/5/v

Távhőellátó rendszerek vízüzeme
12/4/4/v

Hőszállítás12/4/4/f


Esettanulmány I.-II.0/16/4/f

0/16/4/f

Szakdolgozat

0/40/10/a

Kredit félévente

32

31

29

28

Órák száma

88+40

82+42

70+46

42+70

Vizsgák

5

4

4

3

Félévközi jegy

3

2

3

1