Hallgatói feladat témák

Cím Oktató Megjegyzés
Megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia felhasználása hőtermelésre; Ősz János
Üzemanyag (hideg tüzelőanyag) -cella és akkumulátoros gépjármű és szükséges infrastruktúra összehasonlítása; Ősz János
Társasház hőellátása csak villamos energiával, távhővel és villamos energiával, földgázzal és villamos energiával. Az ellátási módok összehasonlítása. Ősz János
A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia milyen mértékű penetrációja nehezíti meg a magyar villamosenergia-rendszer működését. Ősz János
Megújuló energia potenciálok becslésének módszertana Hartmann Bálint/Imre Attila
Napenergia-hasznosítás optimalizálása Hartmann Bálint/Imre Attila
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatok Imre Attila
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzői Imre Attila
A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása Imre Attila BSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére Imre Attila BSc/MSc
Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata Imre Attila BSc/MSc
Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája Imre Attila BSc/MSc
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése Imre Attila BSc/MSc
Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Különböző termodinamikai ciklusok (ORC, Kalina, flash) alkalmazhatósága 60-90 Celsius hőmérsékletű hőforrások villamosenergetikai célú hasznosításánál – a Lindal-diagram kiterjeszthetősége Imre Attila MSc, 2 féléves
Technolgiák és munkaközegek az LNG-ben rejlő”hideg energia” kinyerésére Imre Attila
Kőágyas hőtároló medence felhasználása ipari telephelyek, illetve kisebb települések évszakos és napszakos hőellátására Imre Attila
Fázisváltó anyagokkal működő hőtározók használata ipari telephelyek hűtés/fűtésigényének kielégítésére Imre Attila
Kétütemű motorkerékpár hajtására szolgáló, alternatív dugattyús erőforrás kidolgozása Zsebik Albin
Újfajta, nanotechnológián alapuló hőszigetelőanyag hatásmechanizmusának kutatása Zsebik Albin
Nanotechnológián alapuló hőszigetelőanyag alkalmazdsi feltételeinek vizsgálata, hővezetési tényezőjének külömböző paraméterek mentén történő meghatározása Zsebik Albin
Napelemek felmelegedése okozta kapacitás esés okainak elemzése és megoldási lehetőségek kutatása Zsebik Albin
Napelem parkok hővédelmét szolgáló technológia fejlesztése Zsebik AlbinEnergiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A szabadhűtés alkalmazásának elemzése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Adatközpontok energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szélturbinák modellezése és teljesítményük előrejelzése Mayer Martin
Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata Mayer Martin
Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata Mayer Martin
Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei Mayer Martin
Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére Mayer Martin
Erőművek új fejlesztési tendenciái a világban. Korényi Zoltán MSc
Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése. Korényi Zoltán MSc
Lehetséges jövőbeli hazai erőmű-létesítési stratégiák elemzése. Korényi Zoltán MSc
Különböző típusú erőművek megvalósíthatóságának műszaki, gazdasági és ökológiai szempontú vizsgálata. Korényi Zoltán MSc
Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata. Korényi Zoltán MSc
Jövőbeli mikro-hálózatok és az elosztott energiatermelés műszaki-gazdasági elemzése. Korényi Zoltán MSc
Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata. Korényi Zoltán MSc, Gate Cycle ismeret kell
Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése. Korényi Zoltán MSc
Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése. Korényi Zoltán MSc
Naperőművek versenyképességi vizsgálata és értékelése a nemzeti jövedelem szempontjából. Korényi Zoltán MSc
Hagyományos és időjárás függő erőművek együttműködésének műszaki-gazdasági szempontú vizsgálata. Korényi Zoltán MSc
Erőműfajták értékelése az ökológiai lábnyom és a hazai gazdasági érdekek szempontjából. Korényi Zoltán MSc
Az OECD/NEA „The Cost of Decarbonisation” c. új tanulmányának elemzése a hazai erőműszektor szempontjából. Korényi Zoltán MSc
Erőművek karbantartásának fő elemei és a karbantartási stratégiák elemzése. Korényi Zoltán MSc
A Fourier-féle hővezetési egyenlet analitikus és numerikus megoldási módszerei hőmérsékletfüggő anyagjellemzők esetén Szücs Mátyás önálló feladat
Általánosított hővezetési egyenletek megoldása szimplektikus numerikus módszer alkalmazásáva Szücs Mátyás MSc
Termo-viszkoelasztikus anyagok konstitúciós összefüggéseinek származtatása belső változós módszertannal Szücs Mátyás MSc
A Gyarmati-féle variációs elv alkalmazása szilárd közegek reológiai folyamatainak numerikus megoldására Szücs Mátyás MSc
Rugalmas szilárd közegek politropikus folyamatai Szücs Mátyás önálló feladat
Nagypontosságú (szimplektikus) végesdifferencia-módszerek termodinamikai kiterjesztése Fülöp Tamás
Véges alakváltozású mechanika termodinamikai beágyazásban Fülöp Tamás
Hővezetés pillanatszerű gerjesztéses peremfeltételének átfogalmazása kezdeti feltétellé Fülöp Tamás
Kőzetek "folyása": a hőmérséklet hatása - laboratóriumi mérésadatok elemzése Fülöp Tamás
A termodinamikai aszimptotikus stabilitás Ljapunov-módszeres vizsgálatának általánosítása Fülöp Tamás
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása Laza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése Laza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése Laza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé Laza Tamás Tervezés
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatása Laza Tamás Tervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építése Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezése Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célból Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra. Laza Tamás ARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek nanoszűrésének modellezése Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek eletrodialízissel történő tisztításának modellezése Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Hulladékvizek tisztításának anyagtranszport modellezése Cséfalvay Edit Diplomaterv
Hulladékvíz tisztítási technológia léptéknövelése Cséfalvay Edit Diplomaterv
Faszén izzításának károsanyagkibocsátása elektromos grill segítségével Cséfalvay Edit Projekt A vagy B
Gyújtófolyadékok emissziójának vizsgálata: (különböző térfogatarányú GVL/etanol elegyek vizsgálata) Cséfalvay Edit Diplomaterv
Gyújtó folyadékok emissziós vizsgálata: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának változtatásának hatása a lángstabilitásra és az emisszióra Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Grillgyújtó folyadékok adszorpciója és párolgása faszénen Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Atomerőmű egyszerűsített dinamikai modellezése Matlab-Simulink környezetben a szabályozások anyagfáradást okozó hatásainak figyelembevételével együtt Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra Szentannai Pál
Exergia szemléletű szabályozások az energetikában Szentannai Pál
SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetben Szentannai Pál
SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárással Szentannai Pál
Fosszilis tüzelőanyagú és elektromos járművek környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Hűtési rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Hulladékok energetikai hasznosításának  környezeti életciklus értékelése Szilágyi Artúr
Motorok kibocsátáscsökkentési eljárásainak vizsgálata életciklus értékelés segítségével Szilágyi Artúr
Különböző háztartási vízmelegítési módok (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, merülőforraló) környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Megújuló energiatermelő rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Fluidágyas kazánok részfolyamatainak CFD modellezése Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának vizsgálata Szűcs Tibor mérések végzése és kiértékelése
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának modellezése Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok reakciókinetikája Szűcs Tibor Matlab programozás, mérés kiértékelés
Tüzeléstechnikai berendezés időfüggő modellezése reakciókinetika felhasználásával Szűcs Tibor Simulink
Nem hagyományos belsőégésű motorok Meggyes Attila
Személygépjárműveknél alkalmazott legújabb belsőégésű motor megoldások. Meggyes Attila
Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Elektromos és belsőégésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok esetén Meggyes Attila MSc előnyben
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldások Meggyes Attila MSc / BSc
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldások Meggyes Attila MSc / BSc
Alternatív jármű-meghajtások Meggyes Attila MSc / BSc
Különböző gépjárművek primer energia felhasználása Meggyes Attila MSc / BSc
Budapest belvárosi Duna-szakaszán hosszabb ideig kikötött (hoteling) szállodahajók légszennyező hatásának értékelése Meggyes Attila
A gépjárművek okozta légszennyezettség értékelhetőségének vizsgálata hosszabb közúti alagutak szellőzőlevegőjében mérhető légszennyező anyag koncentrációk alapján Meggyes Attila
Belső égésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébe Bereczky Ákos MSc
Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc típus: fejlesztés
Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC) Groniewsky Axel erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás
Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez Groniewsky Axel
Biológiai rendszerek termodinamikája (élő rendszerek; biológiai sejtek; biológiai rendszerek energiaátalakításának hatékonysága; metabolizmusok; táplálkozás és testmozgás termodinamikája; biológiai növekedés határai; öregedés és halál termodinamikája) Groniewsky Axel
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - az alapjárat paraméterfüggése Szücs Mátyás
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a töltéscsere modellezése Szücs Mátyás
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a terhelés hatása Szücs Mátyás
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - vezérléssel felgyorsított alapjárat-stabilizálódás Szücs Mátyás
Stirling-motor szimulációja időbeli termodinamikával Szücs Mátyás
Programozható ECU rendszer kialakítása R4 TDI motorhoz Bereczky Ákos
R4 TDI motor átalakítás oktatási és kutatási célokra (MSc de inkább 2020-ban) Bereczky Ákos
PN mérő rendszer kialakításának vizsgálata Bereczky Ákos
Belsőégésű motorok fejlesztési irányai 2015-2025 Bereczky Ákos
Levegő segédközeges porlasztás permetének jellemzése Urbán András Tervezés/Szakdolgozat
Különböző tüzelőanyagok előmelegítésének porlasztásra gyakorolt hatásai Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Repceolaj porlasztásának vizsgálata PDA segítségével Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Elsődleges porlasztás vizsgálatát segítő képfeldolgozó program fejlesztése nagysebességű kamerával készített mérések alapján Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Háztartási hűtőszekrény energiafogyasztásának meghatározása; mérése is Maiyaleh Tarek min. 2 hallgató
Fóliasátor hőszivattíús fűtésének vizsgálata Maiyaleh Tarek
CO2, mint hűtőközeg vizsgálata Maiyaleh Tarek
Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése Kovács Róbert
Heterogén anyagok hővezetésének kísérleti vizsgálata Kovács Róbert
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálata Kovács Róbert
Kisnyomású gázok nemegyensúlyi termodinamikai vizsgálata Kovács Róbert
Nem-Fourier hővezetési modellek 2 és 3 dimenziós numerikus módszerei Kovács Róbert
Erőművi vízcsöves kazán hőtechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Kondenzációs háztartási kazán üzemi mérése és értékelése, különböző fűtési üzemviszonyok között Lezsovits Ferenc (Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat
Különböző kondenzációs kazán hőcserélő konstrukciók üzemi méréses vizsgálata és értékelése (Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat Lezsovits Ferenc
Kondenzációs kazán HMV készítés üzemi mérése és értékelése, különböző átfolyós/tárolós üzemviszonyok között (Bosch)  Diplomaterv, vagy Szakdolgozat Lezsovits Ferenc
Üzemelő kazánházban mérésadatgyűjtés és szezonális hatásfok értékelés (Bosch) Lezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálata Lezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítással Lezsovits Ferenc
Többkomponensű folyékony tüzelőanyagok párolgásának kísérleti vizsgálata (Experimental investigation of multicomponent liquid fuel vaporization) Csemány Dávid
Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására Csemány Dávid
Egyedi tüzelőanyagcsepp párolgásának numerikus modellezése Csemány Dávid diplomaterv
ERŐMŰRENDSZEREKBEN SZÜKSÉGES TARTALÉK   KAPACITÁSOK MÉRETEZÉSE Fazekas András István
Markov-modell alkalmazása erőművi    megbízhatósági  számításokban Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA Fazekas András István
RENDSZERSZINTŰ EGYENÉRTÉKŰ TERHELÉSI GÖRBÉK   SZÁMÍTÁSA Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGI     SZÁMÍTÁSA Fazekas András István
Adatgyűjtő szoftver fejlesztés matlab környezetben lángakusztikai mérésekhez. Józsa Viktor
Gáztüzelés lángakusztikai elemzése Fourier és Wavelet transzformációk segítségével (MSc). Józsa Viktor
Permetképződés mechanizmusainak azonosítása levegő segédközeges porlasztás esetén. Józsa Viktor