Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Hallgatói feladat témák
Hallgatói feladat témák

Cím


Oktató

Megjegyzés

A VVER-440 és VVER-1200 atomerőmű blokk vízüzemének elemzése


Ősz János


Lignittüzelésű szuperkritikus gőzerőmű blokk tervezése


Ősz János


Kommunális hulladékot tüzelő fűtőmű tervezése Dél-Budapestre


Ősz János

elkelt

Az okos város koncepciója (üzemanyag, hő, villamos energia és információ).


Ősz János


Napkollektor és távhő fogyasztói hőközpont üzeme nyáron és télen.


Ősz János

elkelt

A villamosenergia-rendszer változó követelményei egyre növekvő részarányú termelő napelem és fogyasztó villanyautó mellett.


Ősz János


Gyors teljesítményváltoztatásra képes kombinált gáz-gőz erőmű tervezése.


Ősz János


Megújuló energia potenciálok becslésének módszertana

Methodology for the estimation of the potentials of renewable energy sources

Hartmann Bálint/Imre Attila


Napenergia-hasznosítás optimalizálása

Optimization for solar energy utilization

Hartmann Bálint/Imre Attila


Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatok

Cryogenic power cycles

Imre Attila


Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzői

Investigation of working fluids in flash-cycles

Imre Attila


A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása

A novel classification for the working fluids of Organic Rankine Cycles

Imre Attila

BSc/MSc

Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére

Statistical descriptions for fragmented systems

Imre Attila

BSc/MSc

Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban

Adiabatic processes in metastable liquids and gases

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben

Adiabatic processes in binary and multicomponent systems

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata

Anomalous properties of supercritical fluids

Imre Attila

BSc/MSc

Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája

The sudden collapse of the undercooled steam phase, i.e. the thermodynamics of condensation-induced water hammer and bubble collapse

Imre Attila

BSc/MSc

Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése

Behaviour of auxetic materials (materials with negative Poisson-ratio)

Imre Attila

BSc/MSc

Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája

Thermodynamics of mechanical metamaterials and metastates

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése

Development of the data evaluation methods for the energy management system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása

Development of the energy management system on the bas of the ISO 50001 standard - development of documents

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

A szabadhűtés alkalmazásának elemzése

Feasibility analysis of the free cooling

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the cooling system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the heat generation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the compressed air system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése

Analysis of the water supply system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the transportation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the buildings - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Adatközpontok energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the data centers - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása

Optimization of the parameters of the district heating system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical drives - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the lighting - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the ventilation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása

Analysis of the heat recovery - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the steam systems - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják

Szélturbinák modellezése és teljesítményük előrejelzése

Modelling and performance forecasting of wind turbines

Mayer Martin


Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata

Technical and economic evaluation of renewable energy systems

Mayer Martin


Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata

Design, modelling and analysis of solar energy systems

Mayer Martin


Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei

Methods for forecasting of energy produced in solar power plants

Mayer Martin


Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére

Assessment of storage methods for decreasing the fluctuation of weather-dependent renewable energy systems

Mayer Martin


Korszerű erőművek fejlesztési tendenciái a világban

Development trends of modern power plants in the world.

Korényi Zoltán

MSc

Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése

Feasibility analysis of the trigeneration with gas engines.

Korényi Zoltán

MSc

Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése.

Analysis of the present and the future of the European power sector.

Korényi Zoltán

MSc

Hazai erőmű-létesítési stratégiák a jövőben.

Realisation strategies of domestic power plants.

Korényi Zoltán

MSc

Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése

Complex evaluation of renewable energy power plants.

Korényi Zoltán

MSc

Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata.

System-wide, cost-based examination of large-scale and distributed power generation.

Korényi Zoltán

MSc

Új technológiájú széntüzelésű erőművek hazai megvalósíthatóságának vizsgálata.

Feasibility analysis of the new technology (oxy-fuel) coal-fired power plants in Hungary.

Korényi Zoltán

MSc

Erőművek beruházási folyamatainak kockázatelemzése

Risk analysis of power plant investment processes.

Korényi Zoltán

MSc

Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata

Examination of nuclear power plants combined with gas turbine.

Korényi Zoltán

MSc; Gate Cycle ismeret

Erőművek karbantartási stratégiáinak elemzése.

Analysis of the maintenance strategies of power plants.

Korényi Zoltán

MSc

Stirling-motor szimulációja időbeli termodinamikával

Simulation of Stirling engine via temporal thermodynamics

Szücs Mátyás


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - az alapjárat paraméterfüggése

Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - parameter dependence of idle run

Szücs Mátyás


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a töltéscsere modellezése

Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - modelling fresh charge and exhaust

Szücs Mátyás


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a terhelés hatása

Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - the effect of load

Szücs Mátyás


Bordás hőcserélővel töltött-kisütött hőenergia-tároló hőáramhálózatos modellje

Thermal circuit network model of heat energy storage tank charged/discharged by finned heat exchanger

Fülöp Tamás


Heterogén rendszerek mért és végeselemesen számolt hővezetésének reprodukálása nem-Fourier hővezetési modellekkel

Measured and FEM simulated heat conduction of heterogeneous systems - reproducing the data by non-Fourier heat conduction models

Fülöp Tamás


Hővezetés pillanatszerű gerjesztéses peremfeltételének átfogalmazása kezdeti feltétellé

Reformulating heat pulse boundary condition of heat conduction as initial condition

Fülöp Tamás


Kőzetek "folyása": a hőmérséklet hatása - laboratóriumi mérésadatok elemzése

"Flow" of rocks: the effect of temperature - analysis of laboratory measurement data

Fülöp Tamás


A hőmérséklet alakulása és szerepe képlékeny alakváltozás során

Change and role of temperature during plastic deformation

Fülöp Tamás


Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása


Laza Tamás


Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése


Laza Tamás


Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése


Laza Tamás


Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé


Laza Tamás

Tervezés

Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatása


Laza Tamás

Tervezés

Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építése


Laza Tamás

TDK-ra továbbvihető

Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezése


Laza Tamás

TDK-ra továbbvihető

Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célból


Laza Tamás

TDK-ra továbbvihető

Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra.


Laza Tamás

ARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat

Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek nanoszűrésének modellezése

Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat

Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek eletrodialízissel történő tisztításának modellezése

Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat

Hulladékvizek tisztításának anyagtranszport modellezése

Transport modelling of process water treatment

Cséfalvay Edit

Diplomaterv

Hulladékvíz tisztítási technológia léptéknövelése

Industrial planning of process water treatment

Cséfalvay Edit

Diplomaterv

Faszén izzításának károsanyagkibocsátása elektromos grill segítségével

Emission of charcoal ignition by electric grill

Cséfalvay Edit

Projekt A vagy B

Gyújtófolyadékok emissziójának vizsgálata: (különböző térfogatarányú GVL/etanol elegyek vizsgálata)

Emission of charcoal lighter fluids: (study on GVL-ethanol mixtures)

Cséfalvay Edit

Diplomaterv

Gyújtó folyadékok emissziós vizsgálata: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának változtatásának hatása a lángstabilitásra és az emisszióra

Emission of charcoal lighter fluids: Effect of combustion air on flame stability and emission

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat

Grillgyújtó folyadékok adszorpciója és párolgása faszénen

Adsoprtion and desorption of lighter fluids on charcoal

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat

SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárással

Utilization of SRF and RDF by means of fluidized bed conversion

Szentannai Pál


SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetben

Evaluation of the behavior of SRF and biomass fuel particles in fluidized beds by means of numerical image processing tools of the Matlab environment

Szentannai Pál


Modern szabályozási eljárások kísérleti vizsgálata egy nemlineáris, többváltozós technológián (a fluidágyas kísérleti berendezésen)

Experimental investigation of control methods on a nonlinear, multivariable process (on the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility)

Szentannai Pál


Üzleti haszon elérése modern szabályozási eljárások energetikai alkalmazásának segítségével

Financial benefit due to applying advanced control methods in the energy industry

Szentannai Pál


Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozási rendszerének egységes áttekintése és modellezése

Comprehensive description and modeling of the load control system of pressurized water nuclear power plants

Szentannai Pál


Nyomottvizes atomerőművek egyes részrendszereinek szabályozásdinamikai modellezése

Dynamical modeling of selected subsystems of pressurized water nuclear power plant for control design

Szentannai Pál


Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra

Extending the target function of the load control system of pressurized water nuclear power plants towards issues formerly not considered

Szentannai Pál


Fosszilis tüzelőanyagú és elektromos járművek környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel

Environmental impacts of electric versus fossil fueled vehicles using life cycle assessment

Szilágyi Artúr


Hűtési rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel

Environmental impacts of cooling systems using life cycle assessment

Szilágyi Artúr


Hulladékok energetikai hasznosításának  környezeti életciklus értékelése

Life cycle assessment of waste-to-energy technologies

Szilágyi Artúr


Motorok kibocsátáscsökkentési eljárásainak vizsgálata életciklus értékelés segítségével

Life cycle assessment of pollution prevention technologies

Szilágyi Artúr


Különböző háztartási vízmelegítési módok (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, merülőforraló) környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel

Life cycle assessment of domestic water heating options (gas stove, microwave owen and immersion heater)

Szilágyi Artúr


Megújuló energiatermelő rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel

Environmental impacts of renewable energy systems using life cycle assessment

Szilágyi Artúr


Kőolajfinomító desztilláló üzemének modellezése és energiahatékonyságának növelési lehetőségei

Modelling of the distillation plant of a refinery and the possibilities of the enhancement of its energy efficiency

Dénes Ferenc


Füstgáz kén-dioxid tartalma mésztejes abszorpciójának modellezése

Modelling of the absorption of sulfur dioxide content of a flue gas by lime

Dénes Ferenc

MSc

Hűtőkörfolyamat modellezése ChemCAD folyamatszimulátorral

Modelling of refrigeration cycle by ChemCAD flow-sheet simulator

Dénes Ferenc


Vizes etanol tüzelőanyag energetikai és környezetvédelmi szempontból optimális összetételének meghatározása

Determination of the energetically and environmentally optimal composition of aqueous ethanol fuel

Dénes Ferenc

Tervezés

Biodízel-előállító üzem modellezése és energiaintegrációja

Modelling and energy integration of a biodiesel plant

Dénes Ferenc


Bioetanol abszolutizálása hőintegrált desztillációval

Dehydration of bioethanol by heat-integrated distillation

Dénes Ferenc

BSc

Kazánok tűzterében lejátszódó hőátadási folyamatok számítása módosított Gurvics-módszerrel

Calculation of heat transfer processes in the combustion chamber of boilers by modified Gurvich method

Dénes Ferenc

Tervezés, BSc

Fluidágyas kazánok áramlástani és tüzeléstechnikai modellezése

Modelling the hidrodinamics and the combustion of fluidized bed boilers

Szücs Tibor


Hulladék és biomassza alapú szilárd tüzelőanyagok vizsgálata

Investigation of waste and biomass based solid fuels

Szücs Tibor


Különleges szilárd tüzelőanyagok tesztelése fluidágyas kazánban

Testing of special solid fuels in a lab-scale fluidized bed boiler

Szücs Tibor


Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása


Meggyes Attila

MSc előnyben

Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása


Meggyes Attila

MSc előnyben

Elektromos és belsőégésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok esetén


Meggyes Attila

MSc előnyben

Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulása


Meggyes Attila

MSc előnyben

Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldások


Meggyes Attila

MSc / BSc

Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldások


Meggyes Attila

MSc / BSc

Alternatív jármű-meghajtások


Meggyes Attila

MSc / BSc

Különböző gépjárművek primer energia felhasználása


Meggyes Attila

MSc / BSc

Belsőégésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébe


Bereczky Ákos

MSc

Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben

Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environment (level: Major Projects or BSc type: development)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc típus: fejlesztés

Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása

Determination of the optimal parameters of a wood chip-fired power plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat

Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben

Examination of turbine replacement in an existing waste recovery plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat

Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC)

Development of optimal working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine Cycle (ORC) (level: strong BSc or MSc or PhD, type: research)

Groniewsky Axel

erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás

Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben

Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat

Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben

Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat

Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez

Implementation of an organic rankine cycle in a bioethanol plant

Groniewsky Axel


Biológiai rendszerek termodinamikája (élő rendszerek; biológiai sejtek; biológiai rendszerek energiaátalakításának hatékonysága; metabolizmusok; táplálkozás és testmozgás termodinamikája; biológiai növekedés határai; öregedés és halál termodinamikája)

Thermodynamics of Biological Systems (living systems; biological cells; energy conversion efficiency of biological systems; metabolism; thermodynamics of nutrition and exercise; limits to biological growth; thermodynamics of aging and death)

Groniewsky Axel


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - az alapjárat paraméterfüggése


Bereczky Ákos


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a töltéscsere modellezése


Bereczky Ákos


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a terhelés hatása


Bereczky Ákos


Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - vezérléssel felgyorsított alapjárat-stabilizálódás


Bereczky Ákos


Stirling-motor szimulációja időbeli termodinamikával


Bereczky Ákos


Levegő segédközeges porlasztás permetének jellemzése

Characterization of spray generated by air-blast atomization

Urbán András

Tervezés/Szakdolgozat

Különböző tüzelőanyagok előmelegítésének porlasztásra gyakorolt hatásai

The effects of preheating on atomization in case of different fuels

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés

Repceolaj porlasztásának vizsgálata PDA segítségével

Examination of atomization of rapeseed oil with PDA

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés

Elsődleges porlasztás vizsgálatát segítő képfeldolgozó program fejlesztése nagysebességű kamerával készített mérések alapján

Development of an image processing program to anayze the primary atomization based on high speed camera measurement

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny

Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben

Development of a general spray analyzer program in MATLAB sotware environment

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny

Háztartási hűtőszekrény energiafogyasztásának meghatározása; mérése is


Maiyaleh Tarek

min. 2 hallgató

Fóliasátor hőszivattíús fűtésének vizsgálata


Maiyaleh Tarek


CO2, mint hűtőközeg vizsgálata


Maiyaleh Tarek


Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése


Kovács Róbert


Erőművi vízcsöves kazán hőtechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése


Lezsovits Ferenc


Ipari gőzkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése


Lezsovits Ferenc


Ipari termolajkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése


Lezsovits Ferenc


Kondenzációs háztartási kazán üzemi mérése és értékelése, különböző fűtési üzemviszonyok között


Lezsovits Ferenc

(Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat

Különböző kondenzációs kazán hőcserélő konstrukciók üzemi méréses vizsgálata és értékelése (Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat


Lezsovits Ferenc


Kondenzációs kazán HMV készítés üzemi mérése és értékelése, különböző átfolyós/tárolós üzemviszonyok között (Bosch)  Diplomaterv, vagy Szakdolgozat


Lezsovits Ferenc


Üzemelő kazánházban mérésadatgyűjtés és szezonális hatásfok értékelés (Bosch)


Lezsovits Ferenc


Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálata


Lezsovits Ferenc


Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítással


Lezsovits Ferenc


Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására

Evaluation of estimating methods for determination of thermophysical properties of liquid fuels

Csemány Dávid


ERŐMŰRENDSZEREKBEN SZÜKSÉGES TARTALÉK   KAPACITÁSOK MÉRETEZÉSE


Fazekas András István


Markov-modell alkalmazása erőművi    megbízhatósági  számításokban


Fazekas András István


VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA


Fazekas András István


RENDSZERSZINTŰ EGYENÉRTÉKŰ TERHELÉSI GÖRBÉK   SZÁMÍTÁSA


Fazekas András István


VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGI     SZÁMÍTÁSA


Fazekas András István