BSc képzés

 

2005-től a Gépészmérnöki Kar áttért a kétciklusú képzésre. Az első ciklus tanulmányai során a hallgatók hét szemeszter alatt 210 kredit értékű tanulmányokat folytatnak. Szakdolgozat készítése, valamint sikeres záróvizsga után alapdiplomát (BSc fokozat) szerezhetnek, amennyiben középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkeznek.

Az első négy szemeszter során természettudományos és szakalapozó ismereteket tanulnak
(törzsanyag) , amelyek megfelelő elméleti alapot biztosítanak további szakirányú képzéshez és a második ciklusú tanulmányokhoz (mester, MSc fokozat szerzése). A szükséges szakmai ismeretek a negyedik szemesztert követő szakirányú tanulmányok során sajátíthatók el (szakirány).

Az alapképzés befejezését követően - azok, akik megfelelő tanulmányi eredményeket értek el - folytathatják tanulmányaikat a mesterképzés keretében államilag finanszírozott, vagy térítéses képzés formájában.