Energetikai szakmérnök képzés

A képzést azok figyelmébe ajánljuk, akik fel akarják frissíteni energetikai ismereteiket, vagy bár más műszaki területen szereztek oklevelet, de az energetika szektorban tevékenykednek. Az órákat kéthetente péntek-szombaton tartjuk.

Jelentkezési határidő a 2019. szeptemberében induló képzésre: 2019. szeptember 9.

A képzés költsége 265 000 Ft/félév, várható kezdete: 2019. szeptember 3. hete

A jelentkezni a Központi Tanulmányi Hivatal által üzemeltetett on-line felületen lehet: szakmérnök regisztárció.

A szak megnevezése:

  • Energiatermelési szakirányú továbbképzési szak
  • levelező képzés BSc (főiskolai) végzettségűek számára

Szak részletes leírása: képzési tájékoztató

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

  • Energiatermelési szakmérnök

A tervezett ágazatok megnevezése:

A jelentkezés feltételei:

  • Legalább főiskolai vagy BSc szintű végzettség műszaki képzési területen.
  • Legalább három éves szakirányú szakmai gyakorlat.

A képzési idő:

  • a félévek száma: 4 félév, a kontaktórák száma: 480 (kéthetente péntek-szombat)
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120.

A szakért felelős oktató, kapcsolattartó:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

Az energiatermelési szakirányú továbbképzési szak három ágazatának oktatási célkitűzése olyan, kiemelkedő energiastratégiai, technológiai tudással és naprakész gazdasági, jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a hő- és villamos energia, a távhőellátás valamint a megújuló energia szakterületének átfogó hazai és nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismeretével rendelkeznek.

A végzett hallgatók képesek lesznek a különböző energetikai problémákat felismerni, azokat az energiahatékonyság és a fenntartható energetika hazai adottságainak megfelelően megoldani. Olyan, új energetikai szemléletmóddal és speciális ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzését szeretnénk megvalósítani, akik a korábban megszerzett mérnöki végzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában ismerik az energetika hazai és nemzetközi problémáit, megoldási módszereit, képesek a változatok feltárására, hatásuk elemzésére, valamint a fenntartható energetika követelményeivel harmonizáló műszaki technológiák alkalmazására, a létesítmények szakszerű megtervezésére, üzemeltetésére. Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk a fenntartható energetika új szemléletének kialakítását.

Ennek érdekében az általános alaptárgyakat oktató és közös programú első tanévet követően a szakirányú továbbképzés az alábbi három ágazatban folytatódik:

  • hő- és villamos energia,
  • megújuló energia,
  • távhőtermelés.