Petzval (Petzvál) Ottó


Petzval (Petzvál) Ottó (Szepesbéla, 1809. jan. 6. - Budapest, 1883. aug. 28.) - matematikus, csillagász, mérnök, egyetemi tanár

A pesti egyetemen tanult, csillagász gyakornok volt a gellérthegyi csillagvizsgálóban, 1840-ben doktorált. A felsőbb matematika tanára, a csillagászati szeminárium vezetője a pesti tudományegyetemen. Az MTA rendes tagja. Főleg a felsőbb matematika alkalmazása foglalkoztatta az erőgépek (gőzgépek) szerkesztésében. Felsőbb mennyiségtani és géptani kézikönyvei a maguk korában alapvetők voltak. 1872-82 között a Földrajzi tanszék szemináriumán (a tanszékvezetői állás nem volt betöltve) főleg szférikus csillagászatot és az égimechanika elemeit oktatta. Jelentős szerepe volt a hallgatók csillagászat iránti érdeklődésének felkeltésében, működése alatt egyre nőtt az e tárgyból vizsgázók száma. (Bartha Lajos; História - Tudósnaptár)